Нормативні документи

Закони України
«Про освіту» від 28.09.2017 №2145-VIII
«Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998р. №103/98-ВР
«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV

Укази Президента України

«Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17.04.2002р. №347/2002
«Про національну стратегію розвитку освіти України на період до 2021 року» від 25.06.2013р. №344/2013
Положення
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 30.05.2006р. №419)
Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 12.12.2000р. №582)
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, (наказ МОН України від 07.11.2000р. №522)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН України від 20.04.2018 №408)